30/11/1395

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Naft Tehran

14:00

0 : 2

هفته 22

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 100

داوران

داور اول

حميد حاج ملک

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

مرتضي کاظميان

داور چهارم

سعاد وفاپيشه

رخداد های بازی

19

34

38

44

44

67

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
10
23 59 8
77 94 15
19
3
24
6
4
11
12

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
2
16
15
14
9
13

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 61 68
6 76 70
11 93 13
77
99
8
5
1
44
33
9

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

68
15
27
66
18
13
22
88
70