21/11/1395

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Peykan Tehran

15:30

2 : 1

هفته 21

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 150

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

رحيم شاهين

کمک داور دوم

محمد راهي

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

27

35

57

79

85

92

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
4
1
5
8
20
90
40 57 99
7
2 67 77
96 77 17

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
31
15
29
77
17
14
99

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10
16 56 7
77 82 6
19
3 89 13
24
14
4
11
12

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

7
2
23
15
6
9
13