21/11/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Naft Abadan

15:30

1 : 0

هفته 21

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

محمد رضا فغاني

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

مهدي شفيعي

داور چهارم

علي ميرغفاري

رخداد های بازی

4

42

74

80

92

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40 88 32
8 55 29
16
5
24
7
6 52 14
20
44
4
17

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

31
33
26
2
29
14
32
12

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16 75 11
2
70
45
5 56 30
4
27 60 17
7
24
3
23

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
40
19
17
30
32
29
96
22