21/11/1395

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Foolad Khouzestan

14:30

0 : 1

هفته 21

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 250

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

بابک عباس قلي زاده

داور چهارم

سيد احمد صالحي

رخداد های بازی

50

51

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
4
7 78 21
8
9 66 20
18
88
3
6
1 46 99
40

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
21
2
15
5
17
99

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
66
1
13
4 46 5
7
6 61 27
2
36
10 68 99
21

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

5
37
99
93
22
27
11