14/11/1395

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Foolad Khouzestan

15:00

1 : 0

هفته 20

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

حسين طالقاني

داور چهارم

محمد حسين ترابيان

رخداد های بازی

73

81

91

92

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 80 21
10
7
8
3
77 74 2
88 85 32
6
1
9
5

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

21
18
17
2
29
99
32

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
37 70 7
18
88
11 63 24
20
2
4
5
10 81 8
90

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
1
23
3
24
32
40
19
7