09/11/1395

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Esteghlal Khouzestan

15:30

1 : 1

هفته 19

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

محمد رضا فغاني

کمک داور اول

مهدي عاليقدر

کمک داور دوم

رضا حجتي

داور چهارم

ياسر همرنگ

رخداد های بازی

15

35

47

71

74

91

91

92

95

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
70
45
5
4 46 24
27 73 2
17 79 96
30
7
3
23

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

2
11
33
32
15
24
96
22

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10
23 91 16
6
13
77 77 9
19
4
11
12
34

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
16
5
70
24
14
9
40