11/09/1395

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Esteghlal Khouzestan

15:00

0 : 2

هفته 12

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

روح الله شريفي

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

عليرضا ايلدروم

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

14

15

24

25

57

77

78

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
2
70
45
8
17
7 85 19
3
23 77 24
22 52 6
4

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

6
30
14
40
19
24

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13 74 19
8 60
1
4
3
16 46 24
14
5
7
17
6

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
19
24
12
23
20