04/09/1395

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Foolad Khouzestan

14:30

1 : 1

هفته 11

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 3000

داوران

داور اول

محمد رضا فغاني

کمک داور اول

حسين طالقاني

کمک داور دوم

امير رضا آشورماهاني

داور چهارم

محمد رضا تارخ

رخداد های بازی

25

33

45

59

59

71

86

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
10 84 21
4
8
15 58 18
88
3
6
99
40

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
21
32
5
18
30
1

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
17
8 66 37
3
26
99 79 7
10
9 85 77
27
5
6

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
37
77
21
70
1
23