30/06/1395

جزییات مسابقه

Saba Qom - Saipa Tehran

18:30

1 : 0

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 150

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

يعقوب سخندان

کمک داور دوم

محمدرضا طالبي

داور چهارم

حسين زياري

رخداد های بازی

24

38

45

93

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 61 11
21
18
9
3
22
16 77 4
14
5
7 75 19
10

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

13
77
1
11
27
4
19

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
70 81 18
1
23
6 89 8
30 93 75
88
10
7
16
4

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

3
20
75
18
14
8
22