16/05/1395

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Esteghlal Khouzestan

20:30

3 : 1

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 3500

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

محمدرضا اميني

کمک داور دوم

امير مبشر

داور چهارم

محمد حسين ترابيان

رخداد های بازی

32

41

60

69

80

85

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
2
70
6
8
20 65 22
12
18 59 9
5
7
23 70 24

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

22
4
30
14
1
24
9

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17 57 10
8
3
9 52 4
23 75 7
2
1
99
5
6
33

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
10
77
21
4
27
39