15/05/1395

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Saipa Tehran

19:00

0 : 2

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 1450

داوران

داور اول

علي صفايي

کمک داور اول

حسن ظهيري

کمک داور دوم

ايوب غلامزاده

داور چهارم

رضا کرمانشاهي

رخداد های بازی

23

41

45

45

56

70

70

71

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
18
4
9 88 7
11
3
22
14
5
10 83 8
17 93 77

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

13
8
77
20
33
19
7

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
24
27 46 7
6
9
3
1
8 76 23
90
5

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

7
11
2
19
21
23