11/05/1395

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Gostaresh Foulad

18:15

0 : 0

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 2050

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

مهدي الوندي

کمک داور دوم

يعقوب سخندان

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

22

33

45

46

46

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40 58 2
10
14
16
29 81 80
11 50 7
1
9
8
77
5

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

12
99
7
6
80
2
61

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
11
3
7
17
8
5
30
2
23 46 14
9 89 16

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

14
16
13
1
55