10/05/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Esteghlal Tehran

20:45

2 : 1

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

فرزاد بهرامي

داور چهارم

اميد سعيد فر

رخداد های بازی

25

77

83

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
7 88 88
11
2
21
15 81 20
3
1
14 62 17
9

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
77
20
24
22
17
88

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
2
70 93 18
6
8
23 68 24
12
20
5
7
3 79 9

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

28
4
14
33
18
24
9