04/05/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Naft Tehran

20:45

1 : 1

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 0

داوران

داور اول

حسين زرگر

کمک داور اول

حسن ظهيري

کمک داور دوم

حسن انتظاري

داور چهارم

ياسر همرنگ

رخداد های بازی

30

68

90

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
23
77
19
3
70 91 9
6
11
12
34
13

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
2
16
17
24
9

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
7
11
2
15
24
22
14
9
21 72 28

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
77
8
28
17