04/05/1395

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Zobahan Isfahan

18:15

2 : 1

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 1600

داوران

داور اول

حسن اکرمي

کمک داور اول

محمدرضا اميني

کمک داور دوم

محمد راهي

داور چهارم

وحيد صالحي

رخداد های بازی

13

15

60

73

87

87

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
12
11
6
18
70 65 27
19
2
3 70 30
17
23 85 7

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
30
20
22
24
27
33

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
24
7 81 8
27
6
9
3
21
4
90 90 23

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

23
12
19
8
5