05/02/1395

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Teraktorsazi Tabriz

17:30

2 : 1

هفته 27

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 1250

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

عليرضا ايلدروم

کمک داور دوم

محمد جواد مداح

داور چهارم

رضا مهدوي

رخداد های بازی

33

42

52

65

65

68

70

70

82

87

92

93

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15 86 11
4
6
8 60 10
1
90
66
3
40 78 5
24
2

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

11
10
55
5
88
44

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
36 60 10
35 82 99
3
16
24
90
21
27
20
4 65 65

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

10
15
22
77
99
65
55