26/01/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Naft Tehran

17:30

0 : 0

هفته 26

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 3250

داوران

داور اول

حميد حاج ملک

کمک داور اول

مهدي عاليقدر

کمک داور دوم

هادي طوسي

داور چهارم

هادي حاج عباسي

رخداد های بازی

53

55

91

93

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 91 15
8
14
4
76 89 42
22
70 67 25
1
2
10
13

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
40
25
16
42
32
15

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
17 82 70
2
5
6
4
1
12 72 24
14 46 9
13
11

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

70
24
9
3
27
28
22