09/02/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Rahahan Tehran

18:00

3 : 1

هفته 28

ورزشگاه خانگی: Takhti e

تعداد تماشاچی : 350

داوران

داور اول

رضا مهدوي

کمک داور اول

ايوب غلامزاده

کمک داور دوم

مهدي شفيعي

داور چهارم

جواد شرفي

رخداد های بازی

20

23

30

68

70

73

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10
55
18
9 59 70
37 55 17
21
72
4
44
23

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

26
19
28
74
3
17
70

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
2
5 37 3
6
9
23
4 60 20
1
12 63 24
13
11

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

70
28
3
20
22
14
24