19/02/1395

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Perspolis Tehran

18:00

2 : 4

هفته 29

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 15000

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

سعيد علي نژاديان

داور چهارم

حميد حاج ملک

رخداد های بازی

32

42

56

61

61

70

78

80

85

87

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
27
70 89 14
10 83 8
4
23
55
11
77 92 20
15
9

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

1
20
29
14
44
3
8

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
1
80 46 4
2
14
77
5
99 78 18
11 63 19
10
8

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

18
19
22
31
12
4
70