09/11/1394

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Siah Jamegan

14:30

1 : 2

هفته 18

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 100

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

محمد جواد مداح

کمک داور دوم

رضا قيم

داور چهارم

علي صفايي

رخداد های بازی

35

51

61

82

85

86

93

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
21
19
65 64 4
15 86 8
99
24
90
27 46 14
20
40

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

14
36
22
18
55
4
8

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
8
5
13
40
77
22
76 72 25
15
2
10

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
14
4
25
42
1
6