20/12/1394

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Gostaresh Foulad

16:00

1 : 0

هفته 23

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 70

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

حميد سبحاني

کمک داور دوم

يعقوب سخندان

داور چهارم

اميد سعيد فر

رخداد های بازی

26

45

52

57

67

90

92

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 90 18
1
2
14
5
19 46 99
12
4 73 11
70
10
8

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

80
18
77
99
22
11

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 92 8
5
4
76
13
25 83 9
1
6
32 78 77
2
10

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
8
40
77
70
42
15