25/11/1394

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Esteghlal Tehran

17:10

1 : 0

هفته 20

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 7650

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

اميد سعيد فر

رخداد های بازی

9

20

29

34

62

78

78

86

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 53 28
6
11 78 24
5
4
34
8
15
10
1
20 64 77

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
22
28
24
55
3
16

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 87 25
23
5
4
76 74 77
1
22
6
2
10
13 56 15

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

40
77
70
25
42
32
15