03/02/1395

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Padide Khorasan

17:30

3 : 1

هفته 27

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 123

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

حسن يوسفي

کمک داور دوم

قهرمان نجفي

داور چهارم

جواد محمدي

رخداد های بازی

17

45

46

47

62

68

80

84

87

88

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
8
1
14 54 3
18
10
6 60 99
63
4
7 46 21
23

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

99
22
3
40
88
5
21

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10 69 3
55 73 17
18
9 82 70
37
23
21
72
4
44

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

70
19
74
6
7
3
17