13/11/1394

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Sepahan Isfahan

17:00

2 : 2

هفته 18

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 77000

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

بابک داوري

داور چهارم

غلام رضا جباري

رخداد های بازی

10

26

26

33

50

65

74

77

84

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
1
8
21
18
10
12
2
29 88 66
4 65 17
9 71 74

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

37
74
47
66
27
6
17

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
40
27
8 46 70
55
20
10 70 19
11
6
77
9

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
1
70
3
19
4
14