23/11/1394

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Foolad Khouzestan

17:10

1 : 0

هفته 20

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 80000

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

محمد ملکي

رخداد های بازی

9

13

35

89

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
21
88 46 3
6 73 7
15
44
17
14 61 10
8
1
9

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
10
3
30
7
70
64

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 94 4
27
70
23
55
10 81 19
11
6
77
15
9 92 14

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

40
30
20
3
19
4
14