30/11/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Gostaresh Foulad

15:30

2 : 1

هفته 21

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 70000

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

حسين طالقاني

داور چهارم

جواد شرفي

رخداد های بازی

15

25

33

40

44

59

59

74

93

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
1
14
8
5
99
19 61 18
4 67 11
70 46 2
10
20

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

80
18
2
26
22
12
11

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
11 80 9
5
15
28
24
4 88 20
10
1
88 63 77
3

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
77
2
20
22
14
55