19/02/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Teraktorsazi Tabriz

18:00

2 : 3

هفته 29

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 85000

داوران

داور اول

حسين زرگر

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

محمدرضا منصوري

داور چهارم

رضا کرمانشاهي

رخداد های بازی

8

11

14

21

42

47

79

80

85

93

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 91 40
4
10
77 87 5
6
2
1
66
19 46 27
3
24

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

15
27
5
8
40
88
44

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
11 46 28
5
2
34
24
14
10 61 17
1
88
55

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
77
22
28
17
3
20