20/12/1394

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Saipa Tehran

17:30

1 : 1

هفته 23

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

محمد حسين زاهدي فر

کمک داور اول

مهدي عاليقدر

کمک داور دوم

امير رضا آشورماهاني

داور چهارم

جواد رحيم زاده

رخداد های بازی

30

45

68

74

86

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8
18
1
7
28 62 10
23 54 12
5
2
16
25 46 11

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
30
29
20
22
10
12

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13 58 15
8
33
18 85 23
3
1
11
7 70 9
30
16
2

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

15
77
40
9
25
23
24