21/01/1395

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Perspolis Tehran

17:30

1 : 2

هفته 25

ورزشگاه خانگی: takhti

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

محمد راهي

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

5

6

10

13

29

30

30

48

75

93

98

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27
10 93 4
11
8 78 18
23
14
55
6
77
15
9

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

40
30
20
19
4
18
3

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 55 99
13
40 91 11
10
15
19 84 30
5
12
22
25
9

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

30
17
77
33
11
14
99