03/02/1395

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Saipa Tehran

17:30

3 : 2

هفته 27

ورزشگاه خانگی: takhti

تعداد تماشاچی : 3694

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

علي اکبر عظيم پور

کمک داور دوم

امير مبشر

داور چهارم

وحيد کاظمي

رخداد های بازی

6

11

13

25

33

34

62

65

77

87

97

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8 75 30
18
1
20
28 56 10
11
14
5
16
12 64 7

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

4
7
30
29
22
23
10

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
30 84 8
40
10
5
12
22 86 33
25
9
99 96 3
15

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

8
3
16
19
33
28
11