14/01/1395

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Saba Qom

19:00

0 : 0

هفته 24

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

حسين طالقاني

کمک داور دوم

قهرمان نجفي

داور چهارم

محمد رضا تارخ

رخداد های بازی

14

24

50

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
93 77 99
8
22
12
19 64 29
6
21 83 20
10
11
13

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

99
1
29
16
15
20
23

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
21
88
6
44
17 94 3
14
8 83 20
9 66 10
64
15

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
10
3
30
31
7
70