26/01/1395

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Saba Qom

18:00

1 : 1

هفته 26

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 10800

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

حميد سبحاني

داور چهارم

اميد سعيد فر

رخداد های بازی

41

44

45

66

69

89

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 75 20
93
8
22 91 4
12
6
18 67 29
21
10
11
13

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

1
20
4
29
16
15
23

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
4
10 92 3
77
6
1
66
5
19
24
2

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

15
55
27
3
40
88
44