27/09/1394

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Perspolis Tehran

14:30

0 : 2

هفته 15

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 11800

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

عليرضا ايلدروم

کمک داور دوم

محمد راهي

داور چهارم

ياسر همرنگ

رخداد های بازی

14

25

31

42

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
27
1
8
23
10 88 4
11
6
77 76 19
15
9 85 14

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

88
40
16
3
19
4
14

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10
18 61 14
9 61 11
23
1
21
28
38 73 8
3
24

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

14
8
88
11
2
6
22