23/09/1394

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Zobahan Isfahan

14:30

0 : 1

هفته 14

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

علي صفايي

کمک داور اول

بابک عباس قلي زاده

کمک داور دوم

هادي طوسي

داور چهارم

ياسر همرنگ

رخداد های بازی

45

72

75

78

92

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15 88 21
5
8
12
20
18
3
11
7 75 23
30 86 16
4

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

13
1
23
32
24
16
21

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
11 56 27
5
23 84 8
3
4
15
22
18
16 82 9
10

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

2
8
70
9
21
27
30