23/09/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Padide Khorasan

15:30

3 : 0

هفته 14

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 250

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

تورج عيوض محمدي

کمک داور دوم

حمزه علي سليمي

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

31

64

74

80

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
1
13 76 23
4
7
32 90 75
88 61 63
5
21
14
18

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

63
42
2
6
75
23
35

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
17
2
18 89 28
5
6
11 85 9
24 78 23
4
1
13

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

9
23
27
28
20
22
14