09/09/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Ahvaz - Foolad Khouzestan

15:30

1 : 2

هفته 13

ورزشگاه خانگی: Takhti e

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

رسول فروغي

کمک داور دوم

قهرمان نجفي

داور چهارم

جواد شرفي

رخداد های بازی

38

43

62

67

82

94

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
11
88 46 24
6
7
8 95 32
15 83 2
3
1
70
5

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

23
32
44
30
2
33
24

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
6
8
10 85 21
77
24 69 37
3
9
14 84 19
30
40

بازیکن ذحیره Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

22
17
21
15
19
37
20