28/08/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Gostaresh Foulad

15:00

1 : 0

هفته 12

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 450

داوران

داور اول

حسين زرگر

کمک داور اول

جليل شعراني

کمک داور دوم

محمد رضا مديرروستا

داور چهارم

محمد رضا تارخ

رخداد های بازی

36

41

73

95

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 85 13
2
11 65 99
5
6
19 79 14
22
88
10
20
8

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

7
1
14
99
13
3
77

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10
2
18 81 17
6
24 74 27
3
4
1
13
11 89 14

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

17
9
23
27
28
22
14