09/08/1394

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Rahahan Tehran

15:30

4 : 0

هفته 11

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 520

داوران

داور اول

حميد حاج ملک

کمک داور اول

حسين طالقاني

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

24

54

61

67

68

81

83

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5 76 21
10
8
9
11 71 26
23
1
28
2 69 77
3
24

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

18
21
26
38
77
6
22

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
8 73 5
9
23 65 11
20
18
3
12
30
16
4

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

5
13
1
21
24
11
7