09/08/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Ahvaz - Sepahan Isfahan

16:50

1 : 1

هفته 11

ورزشگاه خانگی: Takhti e

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

سعيد بخشي زاده

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

رسول ذورقي

داور چهارم

ياسر همرنگ

رخداد های بازی

25

30

39

56

81

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 82 37
47
33
39
18
35
10
12 75 6
4 62 8
9
20

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
37
1
8
14
6
26

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
8
10 27 13
14
30 71 24
4
77
2 46 23
3
9

بازیکن ذحیره Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

23
13
17
24
19
22
20