28/07/1394

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Perspolis Tehran

15:00

1 : 2

هفته 9

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 18000

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

محمد حسين ترابيان

رخداد های بازی

40

72

76

82

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 86 19
88
27
16 77 14
10
8
23
11
6
15
9 92 70

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

70
3
19
12
14
77
18

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 46 11
2
3
16
10
8 46 20
15
1
27
40
4

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

11
22
18
13
70
9
20