29/07/1394

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Rahahan Tehran

16:45

2 : 0

هفته 9

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

محمد راهي

داور چهارم

جواد محمدي

رخداد های بازی

12

22

24

29

41

74

80

88

93

93

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10 89 8
18
9 73 2
11
23
1
28
38 46 77
3
24

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
21
31
77
2
6
22

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 79 9
8
5
4
13
40
17 55 77
15
2
7 75 22
10

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
14
77
22
25
1
32