02/07/1394

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Esteghlal Khouzestan

15:30

0 : 1

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 1830

داوران

داور اول

رضا عادل

کمک داور اول

علي اکبر عظيم پور

کمک داور دوم

امير رضا آشورماهاني

داور چهارم

وحيد کاظمي

رخداد های بازی

55

59

77

85

94

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 79 23
2
5
6
11
9 89 7
4 63 10
1
20
14
13

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

10
7
3
23
27
28
22

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
11
2
3
16
15
70 81 23
6 72 40
10
1
20 70 4

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

23
22
13
12
88
40
4