24/06/1394

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Esteghlal Tehran

17:00

0 : 2

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Gostaresh

تعداد تماشاچی : 2000

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

حميد حاج ملک

رخداد های بازی

25

31

42

65

76

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
11
2 81 3
4
34
8 49 28
15 22 5
10
1
55
20

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
5
22
28
14
88
3

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
90 75 99
2
5
6
22
11 90 13
10
20 70 14
8
77

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

7
1
14
30
99
13
88