30/05/1394

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Saba Qom

18:15

2 : 1

هفته 4

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 3200

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

محمد جواد مداح

کمک داور دوم

محمد رضا مديرروستا

داور چهارم

سعيد شمس

رخداد های بازی

28

56

74

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 75 18
5
8
17 87 21
1
4
6
9
20
11
13 46 19

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

22
12
19
16
15
18
21

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10 74 16
18
8
11 82 9
23
1
13
12
3
24

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
21
26
31
33
6
16