16/05/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Malavan Anzali

19:30

2 : 0

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 29000

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

تورج عيوض محمدي

کمک داور دوم

رحيم شاهين

داور چهارم

رضا مهدوي

رخداد های بازی

17

20

29

33

37

38

39

61

91

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
8
13
40 46 11
22
15
5
14 46 18
24
9
99 76 10

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

10
26
20
32
1
11
18

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 86 18
6
11
2 66 8
4
15
28 59 13
1
55
3
20

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
22
8
19
18
88
13