16/05/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Ahvaz - Siah Jamegan

19:30

1 : 0

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 1100

داوران

داور اول

اميد سعيد فر

کمک داور اول

حميد سبحاني

کمک داور دوم

مهدي شفيعي

داور چهارم

جواد محمدي

رخداد های بازی

49

49

50

73

76

97

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
11 69 13
2
3
16
6 86 8
10
9
1
30 62 23
40

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

23
4
8
22
13
70
20

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
6
23
8
10
7 75 17
77 58 14
2
3
9 91 20

بازیکن ذحیره Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

33
14
17
21
19
13
20