15/05/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Perspolis Tehran

19:30

2 : 1

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 6000

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

حسين طالقاني

کمک داور دوم

يعقوب سخندان

داور چهارم

پيام حيدري

رخداد های بازی

15

36

44

48

58

66

68

88

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
88
40
27
16 62 70
24
23
20
10 62 19
11
9

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

70
3
19
4
12
6
15

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10 64 23
17 75 9
2
5
3
1
6
20
14 46 7
11

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
24
9
23
30
22
13