08/05/1394

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Gostaresh Foulad

19:35

0 : 0

هفته 1

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 250

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

آرمان اسعدي

داور چهارم

پيروز سيف الله پور

رخداد های بازی

40

63

93

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
23
1
90 83 19
2
5
6 62 99
10
20 46 14
8
77

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

14
99
19
22
66
11
88

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
1
9 70 18
4 81 12
16
10
19
11 65 7
5
2
61

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

13
18
12
3
33
21
7