25/02/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Peykan Tehran

19:30

1 : 1

هفته 30

تعداد تماشاچی : 500

رخداد های بازی

40

74

78

80

86

87

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
5
6 86 29
10
14 80 34
15
19
20
26 57 23
77

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

34
23
29

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
5
6
8 62 27
10
11
19 56 7
20
21 79 88
29

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
88
27