04/08/1391

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Naft Tehran

2 : 1

هفته 13

تعداد تماشاچی : 7000

رخداد های بازی

16

22

43

52

72

80

81

81

81

93

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن